شرکت مهندسی سما رایانه

حوزه سلامت

بیمارستانی ، تصویر برداری ، درمانگاهی ، آزمایشگاهی داروخانه ، فیزیوتراپی ، دندانپزشکی.

نمایش دمو

برخی از مشتریان ما

سرویس های ما

پنل مدیریتی

- گزارشات مدیریتی از طریق سامانه برای مدیران - بررسی لحظه ای تراکم بیمار در بخش های مختلف مرکز - اطلاع لحظه ای از وضعیت درآمد مرکز(دریافت وپرداخت صندوق)

ثبت نوبت آنلاین

- ارسال مستقیم اطلاعات بیمار و تصویر نسخه به سیستم جامع درمان - اعتبارسنجی و احراز هویت بیمار از طریق شماره تلفن همراه - کاهش خطای ثبت با توجه به ثبت اطلاعات شخصی از سمت بیمار بصورت مستقیم (حدود 1 درصد)

سامانه سام

- نمایش گراف های آماری و مقایسه ای مرکز - پشتیبانی از انواع سیستم عامل - مبتنی بر فضای ابری - افزایش بهره وری پرسنل مرکز - افزایش بازدید از سایت اینترنتی مرکز

پنل پزشکان معالج

- امکان ویژه سامانه ارسال جواب و تصاویرپزشکی بیمار به صورت مستقیم برای پزشک معرف ، مراکز محترم میتوانند این امکان را برای پزشکانی که بیماران خود را به مرکز معرفی مینمایند فعال کنند.

پنل پزشکان و کارشناسان مرکز

- دسترسی از راه دور(بدون نیاز به حضور در مرکز) پزشکان محترم مرکز جهت تهیه ریپورت بیمار - امکان رکورد صدای پزشکان مرکز جهت تهیه ریپورت بیمار - امکان ارجای تصاویر به پزشکان مرکز جهت تهیه ریپورت مدیریت

جوابدهی مراجعین

- عدم مراجعه بیمار به مرکز پس از انجام خدمت جهت گرفتن جواب - امکان ارسال نتایج برای بیمار در هر ساعت از شبانه روز - تسریع در رسیدن جواب بدست بیمار بخصوص در موارد اورژانسی - امنیت بستر ارسال نتایج و حفظ حریم شخصی بیمار