چراسماطب؟

نرم افزار درمانی شرکت سما رایانه قابل استفاده در مراکز تصویر برداری ،پزشکی هسته ای و مطب پرشکان محترم میباشد همچنین نرم افزار سما طب دارای تاییدیه بیمه های سلامت و تامین اجتماعی میباشد

سامانه سام وابسته به نرم افزار سماطب

در راستای ارتقا بهروری و بهبود کیفیت خدمات درمانی مراکز شرکت سما رایانه اقدام به طراحی و ساخت سامانه سام وابسته یه نرم افزار سما طب نموده است.

معرفی سامانه سام :

فرآیند جاری نوبت دهی در مراکز درمانی(نگاه اجمالی به روش ها) :

فرآیند نوبت دهی بیمار در یک مرکز درمانی در حال حاضر به طور عمومی به روش های زیرانجام می پذیرد:

  1. نوبت دهی تلفنی
  2. نوبت دهی حضوری
  3. نوبت دهی باکمک پیام رسان ها(همانند وآتس آپ)
احراز هویت بیمار و شناسایی خدمت زمان ثبت نوبت ضریب خطای ثبت تضمین انجام خدمت یکپارچگی و ثبت اطلاعات نحوه ثبت اطلاعات
تلفنی 5% 6دقیقه 90% 10% ندارد توسط کاربر مرکز
حضوری 100% 5دقیقه 5% 95% دارد(به صورت دستی)
پیامرسان 60% 6دقیقه 20% 40% ندارد

بارزترین معایب روش های فوق :

  1. - زمان طولانی فرآیند(دریافت اطلاعات بیمار)
  2. - اشغال شدن طولانی خطوط تلفن مرکز(در روش تلفنی)
  3. - ضریب بالای خطای کاربری
  4. - تراکم و شلوغی مرکز (در روش حضوری)
  5. - امکان مراجعه بیمار جهت ثبت نوبت تنها در ساعات کاری مرکز
  6. - عدم استفاده مفید از زمان
محاسبه هزینه فرآیند نوبت دهی بر اساس نفر ساعت:

با نگاه به جدول بالا وزمانهای حداقلی در نظر گرفته شده به بررسی هزینه ریالی تحمیلی به مرکز در فرآیند نوبت دهی می پردازیم (تعداد مبنا نوبت دهی 200 بیمار در روز و پایه هزینه ها حداقل حقوق سال 1400 )

حداقل حقوق ماهانه = 36،554،925 *12 ماه =438،659،100 سالانه
حداقل عیدی و سنوات = 53،109،900 + 16،800،000 = 69،909،900
23% حق بیمه کارفرما = 8،407،632 * 12 ماه = 100،891،584 سالانه


مجموعه حداقل پرداختی بابت یک پرسنل در سال 609،460،854 ریال


تعداد روزکاری در سال 1400با کسر تعطیلات رسمی و جمعه ها = 291 روز


هزینه هر پرسنل در روز کاری = 609،460،854 ریال / 291 روز = 2،094،368 هزینه نفر پرسنل در روز

میانگین زمان ثبت نوبت تعداد پرسنل مورد نیاز هزینه نفر پرسنل در روز هزینه روزانه پرسنل مورد نیاز
تلفنی 6دقیقه* 200= 1200دقیقه =20 ساعت 3 پرسنل 2،094،368 6،283،104
حضوری 5دقیقه* 200= 1000دقیقه =17 ساعت
پیامرسان 6دقیقه* 200= 1200دقیقه =20 ساعت

تعداد مبنا نوبت دهی 200 بیمار * مبلغ هزینه 20،000 ريال برای ثبت هر نوبت اینترنتی = 4،000،000ريال

هزینه روزانه پرسنل مورد نیاز – هزینه روزانه ثبت نوبت اینترنتی = رقم2،283،104ريال (حداقل صرفه جویی ریالی روزانه مرکز)